Category

Harmony Prayer in International languages

Harmony Prayer in Italian version

Harmony Prayer in Italian Version   Preghiera Dell’Armonia O Signore Ti supplico per la pace, purifica i miei occhi perché possa vedere la pace, purifica la mia mente perché possa comprendere la pace, purifica il mio cuore perché possa amare la pace, purifica la mia memoria perché possa lavorare per la pace; quella pace che Read More

Harmony Prayer – Xhosa version

Harmony Prayer in Xhosa Version Umthandazo Woxolo Womhlaba Jikelele (Harmon Prayer in Xhosa language: South Africa) O Nkosi, ndikhalela uxolo: Hlambulula amehlo am, ndilubone uxolo; Hlambulula ingqondo yam, ndiluqonde uxolo; Hlambulula intliziyo yam, ndiluthande uxolo; Hlambulula inkumbulo yam, ndikhumbule kuphela; Uxolo oluvela eluthandweni lwakho nasemfesaneni yakho. Unga umbono wam woxolo Ungavela kwiincinga zakho. O Nkosi, Read More