Harmony Prayer – Yakan version

Harmony Prayer in Yakan Version

Harmony prayer

O Tuhan ku, Suwalahan  ku kasanyanganin
Parantaun pamayam kun tudju kasanyangan
Pahapon pikilan kun Ngahati kasanyangan
Iye ne kasanyangan nagna amban kasi
lasa duk kasajahitraan nun

O Tuhan patattapun pamayam kun sin
kasanyangan sin Lan kabayaan nu.
Ekka labeyyan pinaboo si tampatt kaadir
duk lasa mu sinuwalahan we
Sumaguwa in hantangnun asal
tumattap megsuwala
Si Kemon manusiya duk
iyeh ne inelleg nun

O Tuhan hinangun ku tanda sin kasanyangan
Keelluman si diyalem pagjanjian duk kau
Si pegjanjian duk aku ingat ku duk
ngahatti keel lumanin
Si pegjanjian inin duk meh sinduwe
meglimbang limbang ngahinang
si pegdambuwaan Kemon moo inipat in
kemon pinapanjari weh NU si dunya

Urungan ku O Tuhan ku, kabasag si
teggelan kami Ellum si pegmiswarahan
si waktu si pegpulakkanat duk parsaggaan
Ngehinang kasanyangan kemon si
manusiya iye ne meg ikulas dem
pangateyan pataat si KAU
Duk diyalem si diyalem Lasa
duk ase NU