Harmony Prayer – Visayan version

Harmony Prayer in Visayan Version

 

PAG-AMPO SA KAANGAYAN

O, Ginoo, naghanduraw ug nangandoy ako sa kalinaw
Hugasi ang akong mga mata aron mahanduray ang kalinaw;
Lamdagi ang akong salabutan aron masabtan ang kalinaw;
Tanduga ang akong kasing-kasing aron mahandum ang kalinaw;
Hinlu-I ang akong panumduman.
Aron malimbasog nga maka-ot ang kalinaw;
Ang kalinaw nga naggatubod sa imong gugma ug kalooy.
O Ginoo agaka ako nga molahutay pagpadayon
Sa ginamdum nga kalinaw
Sibo sa imong sa kabubut-on ug panig-ingnan;
Nakadaiya ang imong mga pamaagi pagpadayag
Sa imong kaugalingon ug gugma sa katawhan;
Apan matinud-anon ka ug walay pag-usap
Sa kanunay, nakig-diyalogo ka sa tanan
Gialima ug pipangga mo ang tanan.
Himoa ako, O Ginoo, nga timaan sa imong kalinaw.
Magpuyo’g usa ka kinabuhi nga makanunayong
Nakig-diyalogo kanimo,
Ug sa kanunay magtinguha sa imong presen’sya:
Diha sa pikig-diyalogo sda akong kaugalingon
Aron mapadayag pag-usab ang kahulogan sa akong kinabuhi:
Diha sa pakigsaduyog sa uban
Aron sa hiniusang paglihok sa kaanyagan alang tanan;
Ug diha sa pag-atiman sa mga minugna aron maamu-mahan ang kalibutan.
Hatagi, ako, o Ginoo,
Sa kadasig sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagdiyalogo,
Taliwala sa pagbulag-bulag ug mga pagsumpakiay;
Aron mapalambo ang kalinaw diha sa tanang katawhan.
Amen.