Harmony Prayer – Dutch version

HARMONY PRAYER IN DUTCH VERSION

Gebed voor Harmonie

Oh Heer, ik roep om vrede.

Zuiver mijn ogen om vrede te zien,

Zuiver mijn verstand om vrede te begrijpen,

Zuiver mijn hart om vrede lief te hebben,

Zuiver mijn herinnering om voor vrede te werken,

De vrede die komt van Uw liefde en barmhartigheid.

Oh Heer, steun mijn visioen van vrede,

In de voetstappen van Uw inspiratie,

U heeft vele wegen om Uw aanwezigheid en liefde voor de mensheid te tonen,

Maar Uw wijze is standvastig,

U bent in dialoog met iedereen,

U geeft om iedereen.

Maak mij, oh Heer, een teken van Uw vrede,

Levend in dialoog met U,

Om Uw stilte te begrijpen,

En Uw aanwezigheid te zoeken;

In dialoog met mijzelf,

Om de betekenis van mijn leven opnieuw te ontdekken;

In dialoog met anderen,

Om op weg te gaan in onderlinge harmonie;

En in dialoog met de schepping,

Om zorg te dragen voor de aarde.

Geef mij, Oh Heer,

De moed om te leven in dialoog,

Te midden van verdeeldheid en conflict,

Om vrede te bouwen met alle mensen oprecht van hart,

Die geloven in Uw liefde en barmhartigheid.

Amen